Erlind autor

autor:
Erlind
Publikuar nga:
2 Artikuj

Artikujt e autorit

  • Ky artikull ka të bëjë me mjetet juridike në shtëpi për zgjerimin e penisit. A është e mundur të ndryshoni madhësinë e organit mashkullor në mënyrë efektive dhe të sigurt me ndihmën e mjeteve juridike popullore, masazhit, ushtrimeve, ilaçeve dhe pajisjeve. Kur do të vihen re rezultatet e para?
    30 Nëntori 2023
  • Çfarë është masazhi i zgjerimit të penisit? Llojet e masazhit të penisit dhe teknika. Si të masazhoni siç duhet një anëtar.
    17 Qershor 2021